CHINY - AGENCJA CELNA MARSZAŁEK - NOWY SĄCZ

Idź do spisu treści

Menu główne

CHINY

PORADNIK > PORADNIK IMPORTERAJak sprowadzić towar z Chin


Po to, żeby sprowadzać towary z zagranicy, trzeba znać przynajmniej przepisy celne, podatkowe, transportowe i ubezpieczeniowe.

Najtańszym sposobem znalezienia kontrahenta lub dostawcy towaru jest Internet. W Polsce działa już kilka wyspecjalizowanych portali typu "business to business" (B2B), które pomagaja skojarzyć partnerów.

Przedsiębiorcy, którzy chca bezpłatnie nawiazać współpracę z chińskimi partnerami, moga skorzystać z pomocy wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad i konsulatów .

Coraz bardziej angażuja się one w kontakty gospodarcze z chińskimi firmami.

Dobrym sposobem na znalezienie zagranicznego partnera handlowego jest też udział w różnego rodzaju wystawach branżowych, giełdach kooperacyjnych i misjach handlowych. Organizuja je izby przemysłowo-handlowe i gospodarcze. Żeby wziać w nich udział, na ogół nie trzeba być ich członkiem.

Udział w misji może być szczególnie cenny, jesli dotyczy ona państw mało znanych wsród polskich firm, np. Dalekiego Wschodu. Tam trudno samodzielnie zaaranżować spotkanie biznesowe i zorientować się w miejscowych przepisach, kulturze lub obyczajach.

Zazwyczaj udział w takich imprezach jest płatny, ale wiele z nich dofinansowuje Ministerstwo Gospodarki. Wsparcie może sięgać nawet 50 proc. poniesionych i udokumentowanych kosztów netto (w wypadku imprez wystawienniczych nie więcej niż 20 tys. zł, misji handlowych i branżowych projektów promocyjnych - 7,5 tys. zł).

Wyjazdy na imprezy wystawiennicze i dwustronne spotkania organizuja również osrodki Euro Info Centre, zwłaszcza warszawski działajacy przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci. Uczestnictwo w nich jest często bezpłatne, trzeba jedynie opłacić zakwaterowanie i przejazd (przelot).
Z jakim cłem

Najpierw trzeba zapoznać się z taryfa celna, która zawiera wykaz towarów objętych cłem i wysokosć stawek celnych. Okresla ona także sposób ustalania wartosci celnej, zakres zniżek i zwolnień z cła oraz listę towarów, których przywóz i wywóz jest zabroniony lub na które obowiazuja pozwolenia i kontyngenty.


Żeby ustalić wysokosć cła i VAT na importowany towar, najlepiej skontaktować się z najbliższa Agencja Celna. Po opisaniu produktu agent celny powinien w ciagu kilku minut podać ich wysokosć.

W trakcie negocjacji i w już podpisanym kontrakcie należy dokładnie okreslić cenę towaru i termin dostawy oraz warunki reklamacji (tryb i sposób jej rozpatrzenia). Skomplikowane przepisy dewizowe i eksportowe sprawiaja, że w razie reklamacji Chińczycy częsciej godza się na dostarczenie nowej partii towaru niż zwrot wpłaconej zaliczki.
Certyfikaty i instrukcje

Przed sprowadzeniem towaru trzeba sprawdzić, czy unijne przepisy (czyli nas obowiazujace) nie wymagaja dostarczenia dokumentów potwierdzajacych, że importowany towar spełnia okreslone normy bezpieczeństwa i nie zagraża życiu i zdrowiu użytkownika (żywnosć, zabawki).

Można zapytać o to dostawcę. Dla pewnosci, czy na import towaru potrzebny jest taki dokument, najlepiej skontaktować się najbliższym oddziałem inspekcji handlowej.

Najczęsciej wymaganym dokumentem jest unijny certyfikat CE, który umożliwia obrót danym towarem na obszarze Wspólnoty.

Do wyrobu należy dołaczyć (zgodnie z ustawa o języku polskim) instrukcję obsługi po polsku. Trzeba ja dostarczyć do urzędu celnego razem z towarem. Nie można tego zrobić w trakcie odprawy. Polska wersję obsługi trzeba przesłać do dostawcy, żeby dołaczył ja do wysyłanego do Polski towaru.

Więcej informacji na temat certyfikatów CE można znalezć na stronach Ministerstwa Gospodarki: www.mg. gov. pl, www.oznaczenie-ce.pl, www.giih.gov.pl, ww.sgs.pl. Zamieszczone na certyfikacie nazwa, typ i model produktu musza się zgadzać z danymi na fakturze. Brak takich danych może być przyczyna zatrzymania towaru na granicy.
Pamiętajmy o ubezpieczeniu towaru. Koszt takiej usługi, sięgajacy z reguły kilku promili jego ceny, jest niewielki w stosunku do jego wartosci. Przy zakupie towaru za kilkadziesiat tysięcy to wydatek najwyżej kilkuset złotych.
Potrzebne dokumenty

Najważniejsze dokumenty wymagane przy odprawie celnej to:
- faktura,
- gdy przesyłka składa się z kilku paczek - opis towaru do każdej paczki: liczba sztuk każdej pozycji, waga każdej
sztuki i paczki,
- certyfikat pochodzenia Form A, tj. dokument wydany przez urzad celny w Chinach, który pozwala uniknać różnych  
problemów na granicy, a czasami skorzystać z mniejszej stawki celnej,
- morski list przewozowy (Bill of Landing), który wystawia armator lub firma, która przewozi towar. Dwa ostatnie dokumenty powinny dotrzeć do importera w ciagu tygodnia od załadowania towaru na statek. Gdy je otrzyma, powinien sprawdzić poprawnosć zawartych w nich danych. Jesli korzysta z usług agencji celnej, to własnie tam powinien je przesłać. Faktura i pozostałe dokumenty potrzebne sa do wypełnienia dokumentu SAD, na podstawie którego oblicza się należnosci celne (cło, VAT i akcyzę).
Statkiem czy samolotem

- Jak skorzystać z najtańszego transportu i gdzie ubezpieczyć towar? - Najczęsciej towary z Dalekiego Wschodu sa sprowadzane do Polski droga morska lub powietrzna.

O wyborze transportu morskiego lub lotniczego decyduje na ogół rodzaj importowanego towaru. W praktyce koszulek nikt nie wozi samolotem, natomiast elektronika (np. telefony komórkowe, monitory itp.) niezbyt nadaje się do transportu morskiego.

Niektóre firmy spedycyjne oferuja transport drogowy i kolejowy, ale te srodki wykorzystuje się sporadycznie.
Transport morski

Najdogodniejszy i najtańszy jest transport morski. Jedynym mankamentem jest długi czas oczekiwania na towar, wynosi srednio około 40 dni.

Jesli zdecydujemy się na transport morski, możemy wybrać dwa warianty:
Wariant 1 > poprosić dostawcę z Chin, aby podał nam cenę transportu morskiego np. z Hongkongu do Gdyni na warunkach CIF,
Wariant 2 > zlecić transport towaru firmie spedycyjnej w Polsce, która skontaktuje się z naszym dostawca i umówi się z nim na odbiór towaru z okreslonego miejsca (magazynu, składu) w Chinach na warunkach FOB.

Poczatkujacym importerom polecamy drugi wariant, bo umożliwia większa kontrolę nad towarem i z reguły jest tańszy. Przy pierwszej opcji dosć często zdarza się, że chińscy kontrahenci zawyżaja cenę usługi.
...i lotniczy

Jesli przesyłka jest mała, chcemy sprowadzić próbkę towaru i zależy nam na szybkiej dostawie np. jedwabnych apaszek, możemy skorzystać z transportu lotniczego. Jego jedyna wada jest to, że jest drogi.

Do odprawy potrzebne jest upoważnienie, kopia dokumentów firmowych i przetłumaczona faktura handlowa. Po opłaceniu cła i VAT towar jest zwolniony do obrotu.

Najczęsciej stosowane w transporcie lotniczym warunki dostawy to:
- DDU - dostarczone cło nieopłacone (....oznaczone miejsce przeznaczenia). Wówczas zagraniczny kontrahent
pokrywa opłaty lotniskowe plus koszty dostawy do naszego magazynu. Nie uiszcza kosztów odprawy celnej, cła i
VAT,
- CPT - przewozne opłacone do (....oznaczone miejsce przeznaczenia). W takiej sytuacji nasz kontrahent nie pokrywa
kosztów odprawy lotniskowej i oczywiscie kosztów odprawy celnej, cła i VAT. Doswiadczeni importerzy radza, żeby
transport lotniczy zlecać kontrahentowi z Chin.

Poznaj zasady Incoterms
O cenie transportu decyduje też przyjęta formuła Incoterms 2000. Do najstarszych i najczęsciej stosowanych należa formuły FOB i CIF, używane w transporcie morskim.
Formuła FOB nakłada na sprzedajacego obowiazek dostarczenia towaru na statek umówiony przez kupujacego (importera z Polski) w ustalonym terminie i w oznaczonym porcie załadunku (np. w Szanghaju).

Przy jej wyborze koszty zwiazane z dostawa, jak i ryzyko przechodza ze sprzedajacego na kupujacego w momencie przejscia towaru przez nadburcie statku. Sprzedajacy ma ponadto obowiazek dokonać odprawy celnej w kraju eksportu (w tym wypadku w Chinach). Może to mieć niebagatelne znaczenie dla poczatkujacego importera z Polski, chociażby ze względu na dosć zawiłe chińskie przepisy dewizowe i celne. Na kupujacym (przedsiębiorcy z Polski) spoczywa natomiast obowiazek zawarcia umowy o przewóz z morskim przewoznikiem w celu przewiezienia towaru do oznaczonego portu przeznaczenia (np. do Gdyni).

Wybór formuły CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht) oznacza, że sprzedajacy oprócz dostarczenia towaru na statek w oznaczonym porcie i opłaceniu frachtu dodatkowo ubezpieczy towar na czas transportu.

Zgodnie z zasadami Incoterms 2000 towar jest ubezpieczony podczas drogi od magazynu portowego w miejscu załadunku na statek (np. w Hongkongu) do magazynu portowego w porcie przeznaczenia (np. w Gdyni). Na ogół ubezpieczenie to obejmuje ryzyko na wypadek zniszczenia towaru, np. w trakcie sztormu.

Koszty transportu morskiego

Orientacyjne koszty takiej usługi: > fracht morski relacji Szanghaj - Gdynia - około 120 USD za tonę,
- koszty przeładunku - od 40 do 50 USD za tonę,
- dodatek dokumentacyjny - 30 USD za list przewozowy (B/L),
- odprawa celna (dokument SAD) - od 50 do 100 zł plus VAT.

Koszty transportu lotniczego

Na koszty usługi składaja się:
- transport towaru z Pekinu do Warszawy około 4,5 - 5 USD/kg, > opłata lotniskowa - około 150 zł,
- odprawa celna (dokument SAD) - około 200 zł plus VAT.

Jak uniknać przykrych niespodzianek
Przed rozpoczęciem importu musimy dokładnie wiedzieć, czego szukamy, i znać produkt. Pomoże nam to uniknać przykrosci wynikajacych z nieprecyzyjnych ustaleń, które moga spowodować, że dostaniemy nie taki produkt, jaki zamówilismy.

Chińskie fabryki sa nastawione na produkowanie na zamówienie. Na ogół nie można kupić towaru z magazynu. Jest też potrzebny czas na jego wyprodukowanie oraz na przekazanie zaliczki. Kontrakty sa najczęsciej zawierane w formie standardowych formularzy w języku chińskim i angielskim. W umowie musimy zamiescić jak najwięcej danych okreslajacych jakosć towaru, warunki opakowania i transportu. Przydatne jest też ustalenie próbki wzorcowej jako podstawy odbioru jakosciowego. Sama umowa nie jest wiażaca dla producenta. Proces produkcyjny uruchamia dopiero wpłata zaliczki. Wielkosć zaliczki zależy od branży lub produktu i może się wahać od 10 do 50 proc.

Można i należy negocjować warunki płatnosci. Przy dłuższej współpracy moga się one poprawić, lecz nie łudzmy się, że Chińczycy natychmiast odstapia od tego wymogu. Najczęsciej spotykana forma płatnosci jest przelew (tzw. TT), rzadziej - choć chętnie - Chińczycy przyjmuja płatnosć akredytywa. Płatnosci sa podzielone na dwie lub trzy częsci, tj. przedpłatę, płatnosć przed wysyłka i po przygotowaniu dokumentów (dla sprawdzenia poprawnosci należy poprosić o przesłanie kompletu faksem). Innym problemem jest cena. Niezwykle trudno okreslić cenę minimalna. Jako dobry handlowiec Chińczyk stara się dobić interesu i dopiero wtedy ustala swój zysk. Dlatego też, jeżeli zbytnio zbijemy cenę, możemy otrzymać towary z gorszych surowców lub wykonane w mniejszej (tańszej) fabryce niegwarantujacej powtarzalnej jakosci. Może też wydłużyć się termin realizacji.

Przy zawieraniu kontraktu należy okreslić procedurę odwoławcza i reklamacyjna. Chińska strona najczęsciej stosuje dwustronne wyjasnienia, mediacje stron trzecich lub sad arbitrażowy. Rzadko pojawia się zapis odwołujacy się do kodeksu handlowego lub cywilnego. Inna kwestia jest rozwiazywanie ewentualnych reklamacji. Pamiętajmy, że większosć firm chińskich nie ma kont walutowych, a wszystkie operacje w handlu zagranicznym sa kontrolowane przez Urzad Kontroli Wymiany Walutowej, co utrudnia i praktycznie uniemożliwia stronie chińskiej zwrot pieniędzy. not. jol

Uważaj na unijne przepisy

Przed zamówieniem towaru u chińskiego producenta lub dostawcy trzeba dokładnie sprawdzić polskie przepisy, które okreslaja, jakie powinien spełniać warunki, żeby mógł być dopuszczony do obrotu. Musimy uwzględnić obowiazujace normy unijne, atesty i zezwolenia (kto je wydaje i na jakiej podstawie). Musimy też wziać pod uwagę dodatkowe czynniki, jak chociażby to, czy oferowana przez chińskiego producenta kurtka sprawdzi się w naszej strefie klimatycznej, a wytrzymałosć krzesła jest zgodna z polska norma. Nie zapominajmy, że w chińskich fabrykach obowiazuje specjalizacja. Ważne jest więc dokładne okreslanie modelu, np. wentylatora lub butów, i zlecenie ich wykonania z odpowiedniej jakosci surowców. Zlecenie produkcji okreslonego modelu chińskiemu przedsiębiorstwu czasami wiaże się z kontrola poszczególnych etapów, a po jej zakończeniu - z odbiorem ilosciowym i jakosciowym. Czynnosci te moga przeprowadzić pracownicy polskiej firmy. Można też je zlecić firmie outsourcingowej, która specjalizuje się w takich usługach. Na ogół firmy przewozowe podejmujac się transportu towaru równoczesnie go ubezpieczaja. Musimy jednak zadbać, by opakowanie było odpowiednie do srodka transportu (np. w transporcie morskim było odporne na kontakt ze słona woda i wysoka temperaturę). Trzeba również liczyć się z tym, że czasami koszty operacyjne i zaangażowanie srodków na dłuższy czas moga spowodować, że mimo wyraznych różnic cenowych import z Chin będzie nieopłacalny.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego