PORADNIK INTRASTAT - AGENCJA CELNA MARSZAŁEK - NOWY SĄCZ

Idź do spisu treści

Menu główne

PORADNIK INTRASTAT

PORADNIK > INTRASTAT
Deklaracje Intrastat - sposób postępowania - Nowy Sącz


do Izby Celnej w Szczecinie

Jeśli kupując towary z Unii Europejskiej w  roku 2021 przekroczyłeś kwotę 4.000.000 PLN masz obowiązek dokonywania zgłoszeń nabycia wewnątrzwspólnotowego w postaci deklaracji Intrastat.
Podobnie, jeśli sprzedając towary do Unii Europejskiej w danym roku przekroczyłeś już próg 2.000.000 PLN masz obowiązek dokonywania zgłoszeń dostawy wewnątrzwspólnotowej w postaci deklaracji Intrastat.

Podmiot zobowiązany do dostarczania danych może wypełnić ten obowiązek osobiście lub przez przedstawiciela. Przedstawicielem takim jest Agencja Celna "Marszałek"- Nowy Sącz. Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej.

WSPÓŁPRACA:

W celu nawiązania współpracy pracownik Agencji Celnej "Marszałek" - Nowy Sącz przeprowadzi procedurę upoważnienia naszej firmy niezbędną do Państwa reprezentacji przed Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie (rejestracja w Podsystemie Danych Referencyjnych- PDR/INTRASTAT). Przekażemy również do podpisania stosowną umowę o świadczenie usług.

Następnym krokiem jest dostarczenie nam kopii dokumentów (faktury, zestawienia faktur, inne) osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera, elektronicznych środków przekazu (e-mail). Dokumenty powinny zostać nadesłane do 6 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należy składać deklaracje. Termin składania deklaracji wypada na 10 dzień miesiąca.

Przygotowanie deklaracji Intrastat. W przypadku niepełnych informacji na dokumentach, nasz pracownik konsultuje się z osobą wyznaczoną w Państwa firmie w celu uzupełnienia brakujących danych.

Wygenerowanie deklaracji w formie pliku XML i przesłanie do systemu PUESC.

Przekazanie deklaracji Intrastat Państwa firmie w określonej przez Państwa formie (wydruk, plik PDF) wraz z potwierdzeniem przyjęcia deklaracji przez Izbę administracji Skarbowej w Szczecinie. Przeprowadzenie archiwizacji danych.


Uprzejmie informujemy, że wycena naszej usługi jest uzależniona od dwóch głównych czynników, a mianowicie od ilości faktur oraz od ilości pozycji towarowych zataryfikowanych w jednym kodzie CN.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego